Nottingham den 28/8-11 under Belgiska Riksutställningen.