Bus på Romme travbana under uppvisningen av åretsdalahästar.