Hexa L e.liz.Nachtmann x Hurricane. 40 p och bästas svenskfödda ungsto