Namir eu: liz. Steinbock är född 2009. Äg/Uppf: Cecilia Andersson, Nälden.