Garbergsuddens Neuman eu: liz. Stripsen är född kl. 23.30 den 18 maj 2008. Äg/Uppf: Garbergsuddens Haflinger, Falun. Neuman är helbror till Nogat.